Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Llysywen conger - Fishing in Wales

Llysywen conger

Llysywen conger

Gynghanedd gynghanedd

Yn berthynas i’r llysywen dwr croyw, mae’r gynghanedd yn rhywogaeth gwbl forol sy’n gallu tyfu mor fawr â 200lb. Maent yn ddalfa gyffredin iawn oddi ar lannau Cymru, fel arfer fel ‘ strapiau ‘ bach o 5lb i 10lb mewn pwysau, fodd bynnag mae gynghanedd dros 25lb yn cael eu dal bob blwyddyn oddi ar draethau Cymru ac ar gychod siarter i feintiau llawer mwy.

Yn gyffredinol, mae conger llysywod yn ddalfa â statws uchel ymhlith pysgotwyr môr – ond nid ydynt bob amser yn boblogaidd ym mhobman oherwydd eu bod yn arfer troelli ar y lein. Maent yn bysgod cryf iawn a byddant yn rhoi brwydr dda. Maen nhw’n bwyta pysgod yn eithaf da. Yn aml mae gynghanedd mawr yn cael ei ddal o farciau Craig a thir garw iawn ar y lan, neu o Piers neu morgloddiau.

Mae conger yn ysglyfaethwyr ac mae Baits pysgod mawr fel macrell yn gweithio orau.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy