Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Llety pysgota - Fishing in Wales
Glanusk Estate

LLETY PYSGOTA YNG NGHYMRU

Mae gan Gymru ddewis enfawr o lety cyfeillgar ar gyfer pysgotwyr, gyda llety yn aml ar lan afon neu ar lan y llyn. Mae llawer o bysgodfeydd dŵr llonydd Cymru yn cynnig llety gwyliau ar y safle, felly gallwch gyfuno pysgota ag arhosiad teuluol.

O westai moethus ar lan yr afon a bythynnod gwyliau, i feysydd gwersylla a pharciau carafanau a chyfleusterau hwylus, nid yw llety â physgota cyfagos da byth yn bell yng Nghymru. Mae’r dudalen hon yn rhestru rhai o’r cyfleoedd llety pysgota gorau.