Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Trostre) - Fishing in Wales

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Trostre)

Wedi’i leoli i lawr afon o Bantgoitre, mae Trostre’n cynnig tri chwarter milltir o’r clawdd cywir, sef prif bysgota Wysg isaf.

Mae’r afon yn llydan ar gyfer llawer o’r strydoedd ond mae amrywiad da o ddŵr o wahodd pyllau i ardaloedd tawelach, gwastad o ddŵr drwy’r adran ganol a riflau cyfres a rhedeg ar y pen isaf.

Mae’r dŵr hwn wedi’i bysgota’n ysgafn yn y blynyddoedd diwethaf ac, fel y rhan fwyaf o guriadau yng nghanol Wysg, mae ganddo niferoedd da o frithyll Brown, rhai ohonynt yn fawr. Ceir pyllau sy’n dal eogiaid ar hyd y traeth hwn gyda digon o amrywiaeth i bysgotwyr gyda Fly a spinner.

Mae cwt pysgota hyfryd ar y traeth hwn yn y man parcio. Bydd y cwt yn cael ei gloi ac mae mynediad y tu mewn i’r cwt yn cael ei gadw’n breifat ond gall pysgotwyr tocyn dydd ddefnyddio’r feranda sy’n edrych dros yr afon i gysgodi rhag y tywydd neu gymryd seibiant o bysgota.

Mae’r hirgoes yma yn dda er bod y dŵr yn gallu bod yn eithaf dwfn yn y pen uchaf. Mae’r hirgoes yn haws ar hyd hanner gwaelod y bysgodfa ac i’r rhai sydd ychydig yn nerfus wrth hirgoes, gellir hedfan rhannau’n gyfforddus o’r banc.

Sylwch fod mynediad i’r curiad hwn o amgylch ymyl dau faes. Efallai bod gan geir salŵn isel a cheir chwaraeon anhawster ac mae’n well eu gadael ar ymyl y trac, heb rwystro mynediad i AU, yn y cae cyntaf.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport