Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Edw (Hergest) - Fishing in Wales

Y pasport pysgota: Afon Edw (Hergest)

Mae’r llednant Gwy uchaf hon wedi bod yn un o’r nentydd brithyll mwyaf poblogaidd yn y cynllun pasbort.

Gyda 4 curiad a thua 5 milltir o ddŵr i bysgota, mae’r Edw yn cynnig amrywiaeth dda o ddŵr a gellid bron ei ddisgrifio fel afon yn ei ôl. Mae’r curiad 2 isaf yn graddiant uchel ac yn llifo’n gyflym dros Graig gan eu gwneud yn Wade eithaf anodd ond mae’n darparu rhai pyllau a glanidau gwych. Mae’r 2 curiad uchaf, fodd bynnag, yn rhedeg drwy dir fferm ac maent yn fwy hamddenol ac yn fwy troellog.

Mae traeth Hergest yn ddarn un filltir o bysgota dwbl banc sy’n gorffen yn Rhaeadr Hergest, sydd mewn dŵr uchel yn un o’r llefydd gwych i weld eog a brithyll yn esgyn ym mis Tachwedd a dechrau Rhagfyr. Mae’r traeth yn llifo dros Graig a graean, ac yn cynnig rhai pysgota brith ffrwd ucheldirol clasurol.

Yn ddelfrydol wedi’i bysgota gyda gwialen 61/2-8tr, 2 i 4wt.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy