Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodfa White Springs - Fishing in Wales
White springs fishery

Pysgodfa White Springs

Pysgodfa fras o’r radd flaenaf ar gyrion pentref bach o’r enw Pontarddulais ger Abertawe, un filltir a hanner oddi ar goridor yr M4 J48, mae White Springs yn gartref i 17 rhywogaeth o bysgod bras mewn cyfrannau sbesimen!

Mae pysgodfa grog White Springs yn ne Cymru yn ymfalchïo yn y nifer o bysgota bras gorau sydd ar gael i’n gwesteion yn y wlad. Mae gan y bysgodfa lety ar y safle, siop i fynd i’r afael â mynediad i’r anabl a 6 Llyn pysgota bras.

Y llynnoedd yw: Llyn sbesimen, Llyn y moch, yr hen gamlas, y gamlas newydd, y Llyn pleser a Llyn y parêd newydd.

Mae’r bysgodfa yn enwog am y peth, yn haeddiannol, gyda nifer o 30 o bobl Cymru yn y llynnoedd gyda’r record yn 45lb. Mae ganddo hefyd beryn da i 4lb Plus a physgota bras rhagorol ar gyfer rhywogaethau amrywiol.

Delweddau: White Springs pysgodfa Facebook

Pysgodfa White Springs

Cyfeiriad White Springs Fishery
Garnswllt road, Pentrebach Pontarddulais
Swansea
Cyfarwyddiadau
White springs carp fishing
White springs carp fishery
white springs lodge

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label