Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodfa redhill - Fishing in Wales
redhill fishery

Pysgodfa redhill

Mae pysgodfa redhill wedi’i lleoli’n gyfleus, yn agos i’r A40 a Thref Trefynwy. Mae’n lle gwych i fwynhau pysgota o’r ansawdd gorau.

Mae’r pedwar llyn â stoc dda yn cael eu gosod mewn amgylchedd heddychlon a hardd.

Bellach wedi hen ennill ei blwyf, mae Redhill yn tyfu mewn poblogrwydd gyda phleser a chyfateb i bysgotwyr fel ei gilydd.

Gan gynnig amrywiaeth eang o brofiadau pysgota ar gyfer pob gallu, mae pysgodfa Redhill yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn sicrhau y darperir ar gyfer pob pysgotwr gyda chyfleusterau ar y safle megis toiledau, lluniaeth a abwyd. Mae digonedd o le i bysgod barcio, glân a thaclus, ac mae croeso cynnes a chyfeillgar yno.

Llun: Redhill pysgodfa

Pysgodfa redhill

Cyfeiriad Redhill Fishery
Monmouth
NP25 4DQ
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label