Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodfa Craig y gwanwyn - Fishing in Wales
Spring rock fishery

Pysgodfa Craig y gwanwyn

Pysgodfa Carp a adeiladwyd ar gyfer pysgotwyr Carp gan bysgotwyr Carp yw pysgodfa Craig y gwanwyn. Mae ganddi bopeth i’w gynnig, beth bynnag fo’ch anghenion a’ch galluoedd pysgota certi. Gan bysgotwyr pleser i bysgotwyr peiri difrifol. Mae gan Graig y gwanwyn holl elw lleoliad gwych.

Mae’r Llyn yn fras 2.5 acer o ran maint gyda dyfnderoedd i 15 troedfedd, sy’n rhoi’r frwydr orau hyd yn oed gyda’r ymylon tiddlers a awesome i 6 droed mewn mannau gyda cyrs uchel yn ddelfrydol ar gyfer stelcio! Mae wedi’i gynllunio’n llawn oddi tano gyda nodweddion fel plataus, bariau graean a phyllau. Wedi’i stocio â ymhell dros 350 o Carp i 25lb, yn cynnwys drychau, tiroedd comin, croesiaid, ysbrydion a Koi.

Mae gan y bysgodfa lety hefyd sy’n cynnwys lletyau, podiau a chyfleusterau carafanau ar y safle.

Llun © pysgodfa Craig y gwanwyn

Pysgodfa Craig y gwanwyn

Cyfeiriad Ffalddau Lane
Llandegley
Powys
LD1 5UE
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label