Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Porthaethwy: y Green - Fishing in Wales
Menai Bridge fishing

Porthaethwy: y Green

Mae gan Borthaethwy bysgota o’r Green, sy’n gymysgedd o ddarnau o greigiau a silt.

Mae pysgod yn cynnwys penfras, draenogod, Llysywod, cŵn, mecryll, gwyniaid, penwaig.

Ar gyfer y Green, ewch ar yr A5 dros Afon Menai. Cymerwch y troad chwith cyntaf ar ôl y gylchfan gyntaf, heibio i’r Anglesey Arms. Dilynwch y ffordd o gwmpas a pharcio o dan y bont, sydd bron gyferbyn â’r Green.

Mae gan Borthaethwy hefyd bysgota o Ynys yr Eglwys.

Porthaethwy: y Green

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label