Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Porth Dinllaen - Fishing in Wales

Porth Dinllaen

Mae traeth Porth Dinllaen yn dywodlyd, sy’n pysgota ar dir glân. Mae’n debyg ei bod yn fwyaf adnabyddus am ei thafarn, y “Tŷ Coch” (Red House).

Pysgod sydd ar gael yma yn cynnwys lleden, dabs, pelydrau, draenogod, gwyniaid.

Yn Llanhaelhaearn ar yr A499 ewch â’r B4417 i Forfa Nefyn. Mae parcio ar gael naill ai ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ddiwedd Lôn golff neu ym maes parcio clwb golff Morfa Nefyn. Codir tâl am y ddau hyn. Ceir mynediad i’r traeth drwy gerdded i lawr y lôn ar draws y cwrs golff (dim ond trigolion Porth Dinllaen all yrru i lawr y lôn).

Delwedd © Gordon Hatton a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan drwydded Creative Commons.

Porth Dinllaen

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label