Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Bysgota Aberystwyth: Llyn Syfydrin - Fishing in Wales
fishing llyn syfydrin

Cymdeithas Bysgota Aberystwyth: Llyn Syfydrin

Mae Llyn Syfydrin yn Llyn rhostir eang o 50 erw gyda chloddiau ar agor ar lan y cloddiau. Fe’i defnyddir ar drac teilwng o Lyn Blaenmelindwr.

Mae’r dŵr yma wedi’i staenio’n drwm gan wneud iddo ymddangos yn ddwfn iawn. Mae’r gwrthwyneb mewn gwirionedd yn wir-mae’n Llyn bas gyda gwely mawn tywyll.

Mae syfydrin yn dal pen sy’n codi’n rhydd o brownis gwyllt lliw tywyll 8 owns i’r maint 1lb. Gall cau hatsys y noson yn y nos fod yn anhygoel yma, yn ogystal â chwympo pryfed daearol drwy’r haf.

Mae’r pysgodyn yn ymateb yn dda i bob hedfan prysur a dynnwyd drwy’r ffilm wyneb. Mae’n hawdd i bysgota, yn enwedig ar yr ochr trac a’r pen gogleddol. Fodd bynnag, rhaid bod yn ofalus wrth ystyried y banc pellaf – Mae’r cildraethau niferus a’r mannau yn edrych yn atyniadol, ond mae’n fas ac yn eithaf gorsiog, felly mae’n anodd mynd ati mewn rhannau.

Caniateir pysgota plu, nyddu a physgota â phryfed ar Syfydrin.

Delwedd © Ceri Thomas

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Cymdeithas Bysgota Aberystwyth: Llyn Syfydrin

Enw cyswllt Meurig Lewis/Mike Barrett
Cyfeiriad 6 Lon Llewelyn
Waunfawr
Aberystwyth
SY23 3TP
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy