Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Bysgota'r Cambrian: Llyn Cwm foel - Fishing in Wales
Llyn Cwm Foel

Cymdeithas Bysgota’r Cambrian: Llyn Cwm foel

Mae Cymdeithas Bysgota’r Cambrian wedi pysgota am frithyllod Brown gwyllt ar Lyn Cwm foel. Torrwyd yr argae ar ddechrau’r 90 am resymau diogelwch, ers hynny mae wedi cael ei ailadeiladu’n rhannol i gyflenwi tyrbin dŵr, ond nid i’w lefel flaenorol. Er nad yw hyd at ei chynhyrchiant yn y gorffennol, yn dal i fod yn werth cast.

Mae Llyn Cwm foel tua 1,100 ‘, 4 erw a thua 1 awr a hanner yn cerdded o Nhanygrisiau. Mae’n pysgota’n dda gyda troellwr neu’n hedfan am frithyllod Brown gwyllt bach.

Delwedd © Ian Greig ac wedi’i thrwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Cymdeithas Bysgota'r Cambrian: Llyn Cwm foel

Enw cyswllt Darren Williams
Cyfeiriad Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy