Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Teifi - Fishing in Wales
llyn Teifi fishing

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Teifi

Mae tarddle’r afon Teifi enwog, Llyn Teifi dros 70 erw. Mae’n llyn naturiol sydd wedi cael ei droi’n gronfa gyflenwi dŵr.

Wedi’i amgylchynu gan ochrau serth, bron, mewn mannau mae ganddo lawer o gilfachau a phwyntiau. Yn gyffredinol Mae’n cynhyrchu’r mwyaf o bysgod o lynnoedd Teifi, er ei fod fel arfer o faint cyfartalog llai na’r lleill ac yn eithaf tywyll o ran lliw. Darperir digonedd o silio gan y llu o nentydd bach sy’n bwydo’r Llyn. Byddai hanner punt yn gyfartaledd deg yma, er bod rhai sbesimenau mwy yn cael eu dal weithiau i dros 1lb, gyda son am bysgod i 4lb.

Mae pysgota plu, nyddu a llyngyr yn ddulliau a ganiateir yma. Mae tocynnau ar gael ar-lein o’r pasport pysgota.

Delwedd © Ceri Thomas

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Teifi

Enw cyswllt Cheryl Bulman
Cyfeiriad 28 Maesyrawel
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HJ
Cyfarwyddiadau
Wild llyn hir
llyn teifi in early summer

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy