Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Egnant - Fishing in Wales
Evening fishing on llyn egnant

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Egnant

Llyn Egnant yw un o byllau enwog Teifi a geir i’r Gogledd ddwyrain o Dregaron ger tarddle afon Teifi. Mae’r Llyn hwn yn pysgota plu yn unig ac yn dal pen da o Brithyll Brown gwirioneddol wyllt. Mae cefn gwlad yma’n syfrdanol ac mae llai o leoedd anghysbell yng Nghymru. Pysgota helynt ar ei orau.

Mae Llyn Egnant tua 50 erw ac mae ganddo fryniau treigl sy’n amgáu’r Llyn, sy’n gorwedd mewn Dyffryn ucheldirol. Yn ei ddyfroedd wedi’u staenio gan fawn, gellir dod o hyd i gyfaddawd da rhwng maint a digonedd pysgod ar gyfartaledd, gan olygu mai dyma’r Llyn gorau ym mhyllau Teifi pools. Mae’r bunt ynghyd â physgod yn aml yn y dalfeydd, gyda chyfartaledd da tua 3/4lb.

Mae’r pysgod yn nodweddiadol o sbesimenau tywyll hardd, ond ceir morph lliw ysgafnach, y dywedir iddo gael ei gyflwyno gan y mynachod yn y cyfnod canoloesol.

Gellir archebu tocynnau ar-lein gyda’r pasport pysgota. Pysgota plu yn unig.

Delwedd © Ceri Thomas

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Egnant

Enw cyswllt Cheryl Bulman
Cyfeiriad 28 Maesyrawel
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HJ
Cyfarwyddiadau
llyn egnant wild trout

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy