Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Berwyn - Fishing in Wales
llyn Berwyn fishing

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Berwyn

Mae gan gymdeithas bysgota Tregaron bysgota ar Lyn Berwyn. Mae yno frithyll frown, sydd hefyd yn diferu o stoc. Dim ond pysgota plu a ganiateir.

Mae’r Llyn 40 erw hwn yn pysgota plu yn unig ac yn dal pen da o Brithyll Brown gwirioneddol wyllt ar gyfartaledd o tua punt ond mae pysgod o sawl punt yn bosibl. Mae hefyd wedi cael ei stocio’n ysgafn gyda brithyll dros y blynyddoedd i ategu’r boblogaeth wyllt.

Mae’r Llyn wedi’i galio hyd at bedair gwaith y flwyddyn ac mae’r coetir conwydd o’i amgylch yn cael ei ddisodli’n araf gan goed collddail. Mae cefn gwlad yma’n syfrdanol ac mae llai o leoedd anghysbell yng Nghymru.

Mae mynediad cerbydau i’r Llyn mynyddig diarffordd hwn yn wych ac yn gallu gyrru i’r dde i’r ardal barcio wrth ymyl y dŵr.

Gellir archebu tocynnau ar-lein gyda’r pasport pysgota. neu yn y SPA yn Nhregaron.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Cymdeithas Bysgota Tregaron: Llyn Berwyn

Enw cyswllt Cheryl Bulman
Cyfeiriad 28 Maesyrawel
Tregaron
Ceredigion
SY25 6HJ
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy