Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bae Mewslade - Fishing in Wales
mewslade bay Gower

Bae Mewslade

Mae Bae Mewslade yn draeth tywodlyd gyda chreigiau ar y naill ben a’r llall. Mae’r pysgota ar waelod cymysg.

Mae’r pysgod a ddelir yma yn cynnwys draenogiaid môr, macrell, dabs, garfish, dofish, pollack, lleden.

Ewch â’r A4118 i Scurlage, lle trowch i’r B4247 a dilyn yr arwyddion i Rhosili. Tua milltir cyn Rhossili Mae Pitton, lle mae parcio mewn cae, gyda blwch gonestrwydd. Mae llwybr troed yn arwain o’r fan hon i’r traeth.

Bae Mewslade

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Pollack (Pollock)

Darganfyddwch Mwy