This website uses cookies to improve your experience.

COVID-19 - Fishing in Wales
Fishing in Wales

Canllaw pysgota yng Nghymru COVID 19

Canllaw pysgota yng Nghymru COVID 19

Rhaid i reolau cloi coronafeirws yng Nghymru gael eu hystyried gan bysgotwyr, mae’r rhain yn wahanol i Loegr.

Mae cynnal lles corfforol a meddyliol yn bwysig, ond os ydych yn pysgota yng Nghymru dilynwch a pharchwch reoliadau a chanllawiau coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd clo lefel 4 rhybudd Cymraeg. Daeth hyn i rym am hanner nos 19 Rhagfyr.

Yn ystod y rhybudd lefel 4, bydd disgwyl i bobl aros gartref a dim ond am resymau hanfodol y caniateir teithio. Bydd yn rhaid i fusnesau nad ydynt yn hanfodol gau. Felly, yn ystod y rhybudd bydd teithio i lawr i fynd i bysgota yng Nghymru a theithio i loegr ac oddi yno i fynd i bysgota yn gyfyngedig.

Caniateir ymarfer corff (gan gynnwys pysgota), ond yn ôl rheoliadau Llywodraeth Cymru dylai ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref:

”Dylai eich ymarfer corff ddechrau a gorffen o’ch cartref ac yn gyffredinol, ni ddylai hyn olygu bod pobl yn gyrru i leoliad oddi cartref. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall fod angen i rai pobl, fel y rhai sydd â phroblemau iechyd neu symudedd penodol, deithio o’u cartref er mwyn ymarfer corff.”

I bob pwrpas, mae hyn yn golygu y dylech gerdded neu feicio i’r lleoliad yn unig, oni bai bod anabledd yn eich atal rhag gallu hefyd.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ymarfer corff a gweithgarwch awyr agored yn ystod cyfnod rhybudd o gloi lefel 4 yma.

 

Rydym yn atgoffa pysgotwyr i fod yn ymwybodol o reoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Darllenwch reoliadau COVID-19 Llywodraeth Cymru cyn teithio i Gymru yma. Gwiriwch hefyd wybodaeth ddiweddaraf Croeso Cymru am y Coronafeirws sy’n cynnwys cyfyngiadau teithio i Gymru.

Byddem yn annog unrhyw un sydd ag unrhyw bryderon am eu hiechyd eu hunain i ddefnyddio gwiriwr symptomau coronafeirws y GIG.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19) ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cael ei diweddaru’n gyson.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth genweirio ganolfan adnoddau coronafeirws gynhwysfawr ac ymroddedig i sefydliadau pysgota ac unigolion. Gellir ei weld yma.