Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Tusker 2 Siarter - Fishing in Wales

Tusker 2 Siarter

Charter Boats

Haydn Ross yw’r perchennog/capten balch o ‘ Tusker 2 ‘, un sy’n hynod o fawr, yn gyflym ac yn eithriadol o eang 38 cwch pysgota sy’n rhostir ar Afon Elái ger Marina Penarth ym Mae Caerdydd.

Mae gan Haydn gwch pysgota ym Môr Hafren ers ei fod yn ifanc iawn a bydd yn sicrhau bod gennych ddiwrnod allan gwych.

Mae pecynnau, gan gynnwys abwyd a llogi i fynd i’r afael ag ef, ar gael i bysgotwyr o unrhyw allu ar gyfer yr ystod lawn o rywogaethau pysgod a geir yn sianel Bryste/arfordir De Cymru.

Mae pysgod a ddelir yn cynnwys draenogiaid môr, teirw-hwdi, pelydrau, cŵn gleision, pollack, penfras, Ling, conger, sbonc-ci, llyffant-Hound a llawer mwy.

Tusker 2 Siarter

Enw Cyswllt Haydn Ross
Cyfeiriad Cardiff Marina
Cardiff bay
Watkiss Way
CF11 0SY
Ffôn 07710234816
Facebook
Cyfarwyddiadau
Charter Boats
warrior barmouth sea fishing

Abermaw tripiau cychod rhyfeloedd

Mae teithiau cychod Abermaw yn gweithredu’r Rhyfelwr, sy’n gweithredu allan o Abermaw.

Darllen mwy
Charter Boats
haven boat charters

Siarteri cychod Hafan

Darllen mwy
Charter Boats
conwy star

Seren Conway

Siarter bysgota ar gyfer archebion grŵp a theithiau unigol.

Darllen mwy