Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Siarteri Ymneilltuol - Fishing in Wales

Siarteri Ymneilltuol

Charter Boats

Mae Ymneilltuol yn gwch Siarter esblygiad cyflym sy’n darparu tripiau pysgota siarter allan o Marina Penarth a marina Aberdaugleddau, lle gallwch fynd i bysgota ym Môr Hafren am benfreision, draenogiaid y môr, Pollack, Conger, pelydrau, Bwliaid, Spurdogs, smwddi, byrfwyd, cŵn gleision a siarcod mawr, neu fwynhau tripiau bywyd gwyllt oddi ar arfordir de a Gorllewin Cymru.

Mae siarteri Ymneilltuol yn gweithredu allan o Benarth (De Cymru) y rhan fwyaf o’r flwyddyn, yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst Rydym yn gweithredu allan o Aberdaugleddau (Gorllewin Cymru).

Nid yw marciau ar y môr yn yr haf yn cymryd dim amser o gwbl i’w cyrraedd, gallai’r marciau cynhyrchiol hyd at dri deg milltir i ffwrdd gymryd oriau mewn cwch siarter arafach yn gwastraffu eich amser pysgota, ac fel yr ydym i gyd yn gwybod Mae amser yn beth gwerthfawr yn enwedig amser pysgota.

Gellir llogi rhodenni ac offer pysgota a gellir cyflenwi abwyd, rhaid talu am unrhyw fechnïaeth byw a archebir yn llawn ac ni ellir rhoi ad-daliad ar unrhyw abwyd byw a archebir.

Mae te a choffi poeth yn cael ei gynnig drwy’r dydd tra ar Fwrdd y cwch.

Siarteri Ymneilltuol

Cyfeiriad Penarth Portway
Penarth
CF64 1SQ
Cyfarwyddiadau
Charter Boats
warrior barmouth sea fishing

Abermaw tripiau cychod rhyfeloedd

Mae teithiau cychod Abermaw yn gweithredu’r Rhyfelwr, sy’n gweithredu allan o Abermaw.

Darllen mwy
Charter Boats
haven boat charters

Siarteri cychod Hafan

Darllen mwy
Charter Boats
conwy star

Seren Conway

Siarter bysgota ar gyfer archebion grŵp a theithiau unigol.

Darllen mwy