Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Mynd i bysgota-fy ffordd i 2 - Fishing in Wales
my way 2 fishing boat

Mynd i bysgota-fy ffordd i 2

Charter Boats

Mae gwasanaethau siarter pysgota yn cynnig amrywiaeth o brofiadau i ddechreuwyr pur hyd at y rhai mwyaf profiadol yn mynd ar drywydd nodau megis bestau personol i amrywiaeth o rywogaethau a dargedir mewn unrhyw un diwrnod. Wedi’i leoli yng Nghaergybi ar domen ogledd-orllewinol hardd Ynys Môn, Gogledd Cymru, mae ein hardal arfordirol yn elwa o amrywiaeth o diroedd cymysg gyda mwd, graean, creigiau, llongddrylliadau a banciau tywod gyda chyrhaeddiad ym mhob ardal er mwyn cynnig rhywfaint o’r pysgota mwyaf rhagorol ac amrywiol sydd ar gael yn y du.

Fy ffordd 2 yn gyflym ac yn helaeth ar y môr 105, sy’n gallu pysgota 10 pysgotwyr yn rhwydd mae ganddi gyflymder uchaf o dros 24ymau. Ar gael i Siarter at ddefnydd preifat neu fasnachol. Gan letya hyd at 10 o deithwyr, byddwn yn trafod eich gofynion ac, o fewn cyfyngiadau’r tywydd a’r llanw, Trefnwch eich dyddiau perffaith i bysgota. Rydym hefyd yn cynnig argaeledd ar gyfer grwpiau bach & unigol gan roi cyfle i chi fynd allan ar y dŵr a chwrdd â rhai unigolion o’r un anian.

Perchennog/capten fy ffordd 2, mae gan Gethyn Owen, Caergybi, wybodaeth leol helaeth a chyfoeth o brofiad o bysgota. Ei flaenoriaeth yw eich bod yn mwynhau eich diwrnod ar fy ffordd 2, ac yn cael profiad o’r holl ardal i’w gynnig yn ddiogel a chyda’r mwynhad mwyaf. Mae pob trip yn cynnwys diodydd poeth a byrbrydau o’r fy ffordd 2 galley.

Mae My Way 2 wedi ei noddi gan Pure fishing (UK) Ltd, y byd mwyaf taclo gwneuthurwr a’i gyfarparu yn flynyddol gyda rhodenni, reiliau a llinell ar gyfer eich defnydd yn rhad ac am ddim.

Mynd i bysgota-fy ffordd i 2

Cyfeiriad Holyhead Marina Anglesey
LL65 1YA
Cyfarwyddiadau
my way 2
Charter Boats
warrior barmouth sea fishing

Abermaw tripiau cychod rhyfeloedd

Mae teithiau cychod Abermaw yn gweithredu’r Rhyfelwr, sy’n gweithredu allan o Abermaw.

Darllen mwy
Charter Boats
haven boat charters

Siarteri cychod Hafan

Darllen mwy
Charter Boats
conwy star

Seren Conway

Siarter bysgota ar gyfer archebion grŵp a theithiau unigol.

Darllen mwy