Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Macrell pysgota Dinbych y pysgod - Fishing in Wales
Mackeral fishing tenby

Macrell pysgota Dinbych y pysgod

Charter Boats

Mae macrell Dinbych-y-pysgod yn cynnig gwahanol fathau o deithiau pysgota o harbwr Dinbych-y-pysgod, o bysgota macrell i chwaraeon môr dwfn pysgota Rydym wedi’i orchuddio i gyd, rydym yn diweddaru ein tudalen bob dydd i roi gwybod i chi i gyd am yr hyn rydym wedi’i ddal a WHATS yn mynd

Mae’r daith yn para am 1 awr a hanner sy’n rhoi llawer o amser i chi ddal digon o mecryll ar gyfer y BARBECIW nos yr haf hwnnw.

Gyda sgip hynod brofiadol (Roger Miles) sydd â dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant pysgota, yn ogystal â chriw hyfforddedig iawn gyda gwybodaeth leol arbenigol.

Mae pob taclo a rhodenni yn cael eu cyflenwi, ond os ydych yn gwrachod i ddod â’ch gwialen a’ch llithiau eich hun, mae croeso i chi.

Ar ôl taith cwch 5 – 10 munud i fan pysgota lleol byddwch yn cael eich tywys a’ch cyfarwyddo ar sut i ddefnyddio’r offer a ddarperir, rydym yn defnyddio dull traddodiadol o bysgota cychod a defnyddio delltwr i ddenu’r macrell. Fodd bynnag, rydym yn dal rhywogaethau eraill o bysgod fel draenogiaid y môr, gurnard, cŵn a hyd yn oed gwiwerod.

Beth bynnag rydych yn ei ddal rydych yn gallu ei gadw, gallwch ofyn i unrhyw aelod o’r criw i roi arddangosiad i chi ar sut i baratoi’r pysgod ar gyfer eu coginio. Mae pysgota macrell yn berffaith i ddechreuwyr a’r teulu cyfan.

Macrell pysgota Dinbych y pysgod

Cyfeiriad Mackerel Fishing Tenby
Penniless Cove Hill
Tenby
SA70 7BW
Cyfarwyddiadau
Charter Boats
broadside boat charter shark fishing

Siarter cychod broadside

Siarter cychod broadside, ar gael ar gyfer pysgota a bywyd gwyllt mordeithiau o Dale, Sir Benfro.

Darllen mwy
Charter Boats
warrior barmouth sea fishing

Abermaw tripiau cychod rhyfeloedd

Mae teithiau cychod Abermaw yn gweithredu’r Rhyfelwr, sy’n gweithredu allan o Abermaw.

Darllen mwy
Charter Boats
haven boat charters

Siarteri cychod Hafan

Darllen mwy