Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Lyn Marie siarteri - Fishing in Wales
Lyn Marie charter boat fishing

Lyn Marie siarteri

Charter Boats

Lyn Marie siarteri yn cynnig tripiau pysgota môr a theithiau cychod gweld golygfeydd o amgylch arfordir ysblennydd Gŵyr a De orllewin Cymru.

Mae Abertawe’n borthladd gwych i sicrhau bod teithiau pysgota mor agos at rai o ddyfroedd pysgota gorau Prydain. Mae môr Hafren sydd ag un o’r ystodau llanw uchaf yn y byd hefyd yn enwog am ei fod yn amrywiaeth mawr o rywogaethau o bysgod. Mae Lyn Marie yn gwch cyflym, eang ac offer da ac mae wedi’i adeiladu’n bwrpasol ar gyfer teithiau pysgota môr o amgylch arfordir Gorllewin Cymru.

Rydym yn arbenigo ym maes pysgota’r môr a’r Glannau, gyda thripiau i grwpiau sy’n siarti’r cwch cyfan neu i bysgotwyr yn archebu ar sail unigol. Felly os ydych yn chwilio am gwch Siarter wedi’i leoli yn Abertawe, De Cymru rydych chi wedi dod i’r lle iawn!

Gyda 2 sgip llawn profiad gyda gwybodaeth helaeth o’r baeau bach a’r cilfachau ar Benrhyn Gŵyr, gallwn drefnu tripiau ar gyfer partïon o hyd at 10 o bobl o 4 i 12 awr o hyd.

Lyn Marie siarteri

Cyfeiriad 2 Glyn Crescent
Blackpill
Swansea
SA3 5AT
Cyfarwyddiadau
Charter Boats
warrior barmouth sea fishing

Abermaw tripiau cychod rhyfeloedd

Mae teithiau cychod Abermaw yn gweithredu’r Rhyfelwr, sy’n gweithredu allan o Abermaw.

Darllen mwy
Charter Boats
haven boat charters

Siarteri cychod Hafan

Darllen mwy
Charter Boats
conwy star

Seren Conway

Siarter bysgota ar gyfer archebion grŵp a theithiau unigol.

Darllen mwy