Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Taclo pysgota melys - Fishing in Wales
Sweet’s Fishing Tackle shop usk

Taclo pysgota melys

Tackle Shops

Mae Jean Williams, sy’n rhedeg taclo melysion pysgota, yn dipyn o chwedl ym myd pysgota’n anghyfreithlon. Mae hi’n darparu, yn ogystal â’r trwyddedau, wasanaeth gwybodaeth am gyflwr yr afon, croeso cynnes i bysgotwyr a milwyr sy’n ymweld â’r lle, a gwerthfawrogiad brwdfrydig o unrhyw bysgod a ddelir. Gall Jean hefyd ddweud wrthoch chi am y curiadau pysgota eog preifat yn yr ardal a’ch rhoi mewn cysylltiad â pherchnogion.

Mae ei siop ym Mae Porthycarne Street yn ogof Aladdin o bysgota yn hedfan, bocsys o blu a thaclau clymu, rhodenni, riliau a rhwydi glanio eraill, yn ogystal â lluniau o lawer o hen bysgota’r gorffennol.

Pan fyddwch yn ymweld â Jean Williams yn Sweets, nid dim ond pysgota y byddwch yn ei gael, ond y profiad o dros 40 o flynyddoedd o gynghori a helpu’r pysgotwyr sy’n ymweld â’r afon Wysg.

Mae dyfnder yr wybodaeth jîns yn ddi-ffiniau am yr Wysg a’i mympwyon ‘. Mae’r siop a’r gwasanaeth fel camu’n ôl i gyfnod arall. Mae Jean yn adnabyddus ledled y byd am ei chymorth a’i chwrteisi. Ei siop ddim yn mynd i’r afael-Mae’n brofiad.

Taclo pysgota melys

Enw Cyswllt Jean Williams
Cyfeiriad 14 Porthycarne Street
Usk
NP15 1RY
Ffôn 01291672552
Cyfarwyddiadau
Tackle Shops
valley pet and angling

Anifeiliaid anwes a physgota Dyffryn

Darllen mwy
Tackle Shops

Taclo'r Foxon

Darllen mwy
Tackle Shops
Rhos Point Tackle & Bait shop

Pwynt Rhos yn taclo & abwyd

Darllen mwy