Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Matt Powell-pysgota a fforio Cymru - Fishing in Wales

Matt Powell-pysgota a fforio Cymru

Guides and Instructors

Rwy’n pysgota ac yn tywys pobl sydd eisiau dysgu am y bas mawreddog o amgylch Sir Benfro ar arfordir Cymru, ond nid yw’n aros yno. Rwyf hefyd yn gogydd sydd wedi hyfforddi’n dda ac wedi gweithio mewn ceginau seren Michelin ac mae fforio’n rhywbeth yr wyf wedi ei adnabod ers yn ifanc.

Fy ngwir angerdd yw arddangos beth sydd gan Gymru ar y lan ac ymhellach i mewn i’r tir. Rwyf am roi’r pecyn cyfan i bobl a gadael iddynt gael ymdeimlad o’u hamgylchoedd, a hefyd wir ymdeimlad o waith mam natur.

Matt Powell-pysgota a fforio Cymru

Ardal a gwmpesir Gorllewin Cymru, Arfordir Penfro
Cymwysterau Canllaw pysgota dŵr hallt wedi'i yswirio a'i gymhwyso'n llawn o dan gynllun Cyfoeth Naturiol Cymru a physgota gwyllt Cymru.
Gwasanaethau Arwain, pysgota môr, pysgota draenogod, pysgota luchio, fforio
Cyfarwyddiadau
Guides and Instructors
Vaughan Thomas saltwater fly fishing guide

Vaughan Thomas – Saltwater pysgota plu Cymru

Mae gan Vaughan dros 40 mlynedd o brofiad o bysgota, gan gynnwys gêm, môr a bras, gan ddefnyddio technegau pysgota…

Darllen mwy
Guides and Instructors

Nigel Crook-FS yn arwain

Mae Nigel wedi bod yn pysgotwr angerddol dros ben ers 1985, wrth drolio am mecryll o’r cwch ym Mae…

Darllen mwy
Guides and Instructors

Phil Ratcliffe pysgota plu

Mae Phil wedi bod yn pysgota’n anghyfreithlon ers dros 37 o flynyddoedd, a’i angerdd yw pysgota’r afonydd ar gyfer Grayling,…

Darllen mwy