Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Siarteri CAT phat - Fishing in Wales
phat cat charter boat fishing

Siarteri CAT phat

Charter Boats

Mae Phatcat yn catamarán 10m, sy’n darparu tripiau pysgota siarter allan o marina Caerdydd a marina Aberdaugleddau, lle gallwch fynd i bysgota ym Môr Hafren am benfreision, draenogiaid y môr, pollack, conger, hyrddod, bwliaid, spurdogs, smwddi, siôl y ci a siarcod amrywiol.

Mae Craig deoniaid yn gapten cwch siarter profiadol a defnyddiol, pa un a ydych yn Genweiriwr cychod profiadol neu’n ddechreuwr llwyr, bydd yn gweithio ei anoddaf i roi taith bysgota fawr i chi ar y Phatcat.

Mae Phatcat Siartwyr yn gweithredu allan o Gaerdydd (De Cymru) y rhan fwyaf o’r flwyddyn ac o ganol Mehefin i ganol Medi yn gweithredu allan o Aberdaugleddau (Gorllewin Cymru).

Siarteri CAT phat

Enw Cyswllt Craig Deans
Cyfeiriad Cardiff Marina
Cardiff
CF11 0SF
Cyfarwyddiadau
phat cat charters
Charter Boats
warrior barmouth sea fishing

Abermaw tripiau cychod rhyfeloedd

Mae teithiau cychod Abermaw yn gweithredu’r Rhyfelwr, sy’n gweithredu allan o Abermaw.

Darllen mwy
Charter Boats
haven boat charters

Siarteri cychod Hafan

Darllen mwy
Charter Boats
conwy star

Seren Conway

Siarter bysgota ar gyfer archebion grŵp a theithiau unigol.

Darllen mwy